Gwarancja

11054357_416685415172376_3256332031874588481_nWszystkie zabiegi w naszym gabinecie wykonywane są z należytą
starannością i zgodnie z najnowszą wiedzą.

Na udzielane usługi stomatologiczne udzielana jest gwarancja.
Gwarancja jest uzyskiwana z dniem zakończenia wszystkich zabiegów
przewidzianych przez lekarza w planie leczenia.

Czas trwania:

 • wypełnienie 24 miesiące
 • wypełnienia w zębach mlecznych 12 miesięcy
 • uzupełnienia protetyczne poza protezami 36 miesięcy
 • protezy zębowe 12 miesięcy

Warunkiem zachowania gwarancji są regularne wizyty kontrolne
i higienizacyjne (oczyszczanie zębów) co 6 miesięcy w czasie okresu
gwarancji i stosowane się do zaleceń lekarza odnośnie higieny
jamy ustnej w domu.

Gwarancją nie są objęte:11064638_417017301805854_2342022440812547237_n

 • prace protetyczne tymczasowe
 • złamania zębów między wizytami trwającego leczenia
  endodontycznego, gdy czas pomiędzy wizytami ulega wydłużeniu
  z przyczyn zależnych od pacjenta
 • prace wykonane na wyraźne życzenia pacjenta, przed wykonaniem
  których pacjent został poinformowany o ograniczeniu,
  przeciwwskazaniach lub braku gwarancji.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:

 • Nie zgłaszania się na wizyty kontrolne wyznaczone przez lekarza
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • uszkodzeń mechanicznych prac protetycznych
 • ingerencji mechanicznej pacjenta w pracę protetyczną lub przez
  innego lekarza dentystę
 • zmian zapalnych w przyzębiu.